878

Добро дете, казвай на Исус по много пъти на ден: „Обичам Те, обичам Те, обичам Те…“!

Този параграф на друг език