887

Огорчението от това, че не си достатъчно щедър, паденията, отстъпленията — дори само привидни — често създават у теб усещането, че си разрушил нещо изключително ценно — в случая: че си накърнил своята святост.

Не се тревожи! Просто приложи в духовния си живот същия хитроумен начин, по който постъпват децата в подобни случаи.

Когато поради непохватност децата счупят някой много скъп за баща им предмет, те плачат и страдат много, но накрая търсят утешение не другаде, а отново при него… И той тутакси забравя за загубата, колкото и голяма да е тя, и изпълнен с умиление, не само прощава, но ги успокоява и окуражава. — Поучи се!

Този параграф на друг език