897

С помощта на благодатта нашата воля е всемогъща пред Бога. — Например, докато пътуваме в трамвая, при срещата с толкова оскърбления, които понася нашият Господ, решително се обръщаме към Исус с думите: „Господи, бих желал да отправя безброй молитви — колкото оборотите на колелата на този вагон — с които да обезщетя за обидите, нанесени на Теб“, тогава в същия миг в очите на Исус ние действително сме засвидетелствали нашата обич и сме обезщетили за обидите.

Тази „глупост“ не е чужда на духовното „детство“. Това е неспирният диалог между невинното дете и баща му, който безмерно го обича:

— „Кажи, колко ме обичаш?“. И малкият провлачва натъртено: „Мно-о-о-о-о-о-го милиони пъти!“.

Предмети
Този параграф на друг език