891

Когато се молиш, пропускай неуместните мисли, сякаш си регулировчик на уличното движение: затова разполагаш с енергична воля, която съответства на твоя живот на дете. — Задръж понякога някоя мисъл, за да препоръчаш на Бога онези, за които непредвидено си се сетил.

И така… напред! Докато свърши определеното време. — Колкото и безполезна да ти се струва молитвата, направена по този начин, радвай се и бъди уверен, че си успял да зарадваш Христос.

Този параграф на друг език