Diskrétnosť

Nikdy nebudeš ľutovať, že si mlčal, ale často budeš ľutovať, že si hovoril.

Ako si dovoľuješ žiadať niekoho, aby zachoval tajomstvo… keď už samotná tvoja požiadavka svedčí o tom, že ho sám nedokážeš zachovať?

Diskrétnosť nie je ani tajomstvo, ani tajnosť. — Je to jednoducho niečo prirodzené.

Diskrétnosť je… jemnocit. — Či nepociťuješ v hĺbke svojej duše nepokoj a trápnosť, keď sa tvoje vzácne alebo hoci aj bežné rodinné záležitosti dostanú z teplého rodinného krbu na pretras ľahostajnej a zvedavej verejnosti?

Neprezrádzaj ľahkomyseľne dôverné podrobnosti svojej apoštolskej práce: nevidíš, že svet je plný egoistov, neschopných porozumenia?

Mlč! Nezabúdaj, že tvoj ideál je ako práve zažatý plamienok. — Stačí jemný závan, aby ho v tvojom srdci zhasol.

Aké plodné je mlčanie! — Všetka energia, ktorú strácaš nedostatkom diskrétnosti, je energiou, ktorú odoberáš svojej práci. — Buď diskrétny.

Keby si bol diskrétnejší, nemusel by si sa vnútorne žalovať na trpkú príchuť, ktorá ti zostáva po mnohých tvojich rozhovoroch.

Nežiadaj, aby ťa „chápali“. — Tento nedostatok pochopenia je prejavom Prozreteľnosti: aby tvoja obeť zostala skrytá.

Keď budeš mlčať, dosiahneš väčší účinok vo svojej apoštolskej práci — koľkí strácajú „silu“ ústami! — a často sa vyhneš nebezpečenstvu domýšľavosti.

Stále len divadlo! — Žiadaš odo mňa fotografie, grafy, štatistiky.

— Nepošlem ti nič z toho, pretože — aj keď si veľmi vážim opačnú mienku — potom by som si myslel, že tak robím, aby som získal úspech na zemi… ale ja chcem mať úspech v nebi.

Je veľa ľudí — svätých ľudí — ktorí nerozumejú tvojej ceste. — Nesnaž sa, aby ti rozumeli: len stratíš čas a vytvoríš príležitosť pre indiskrétnosti.

„Nemožno zapustiť korene a rozprestrieť korunu bez miazgy, ducha, bez niečoho, čo pôsobí vnútri.“  — Tvoj priateľ, ktorý ti napísal tieto slová, vedel, že si zdravo ctižiadostivý. A ukázal ti cestu: diskrétnosť, obetu, prácu vo svojom vnútri!

Diskrétnosť, čnosť nemnohých ľudí. — Kto očiernil ženu, keď povedal, že diskrétnosť nie je ženská čnosť? Koľko mužov - a poriadne zarastených - by sa ju malo naučiť!

Aký príklad diskrétnosti nám dáva Matka Božia! Ani so svätým Jozefom nehovorí o tajomstve. — Pros našu Paniu o diskrétnosť, ktorá ti chýba.

Rozhorčenie nabrúsilo tvoj jazyk. Mlč!

Nikdy ti nebudem môcť prestať zdôrazňovať dôležitosť diskrétnosti.

— Ak nie je ostrím tvojho meča, je jeho rukoväťou.

Mlč vždy, keď cítiš, že v tebe stúpa rozhorčenie. Aj keby si bol úplne spravodlivo nahnevaný. — Pretože v takých chvíľach aj napriek tvojej diskrétnosti vždy povieš viac, ako by si chcel.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku