Spoločenstvo svätých

Spoločenstvo Svätých. — Ako ti to vysvetliť? — Vieš, čo znamená transfúzia krvi pre telo? Približne to isté znamená spoločenstvo svätých pre dušu.

Prežívajte neobyčajné Spoločenstvo Svätých a každý z vás vo chvíli vnútorného boja, ako aj v čase odbornej práce pocíti radosť a silu z toho, že nie je sám.

Syn môj, ako dobre si prežíval Spoločenstvo Svätých, keď si mi napísal: „včera som cítil, že ste sa za mňa modlili.“

Niekto iný, kto tiež vie veľa o tomto „spojení“ nadprirodzených dobier, mi hovorí: „List mi veľmi pomohol; cítil som, že je presiaknutý modlitbami všetkých!… a ja veľmi potrebujem, aby sa za mňa modlili.“

Keď cítiš Spoločenstvo Svätých — a keď ho prežívaš — rád sa staneš kajúcnikom. A pochopíš, že pokánie je „gaudium, etsi laboriosum“ — radosťou, aj keď namáhavou, a budeš sa cítiť „spojený“ s dušami všetkých kajúcnikov, ktorí kedy boli, sú a budú.

Bude pre teba ľahšie konať svoju povinnosť, keď si pomyslíš na pomoc, ktorú ti poskytujú tvoji bratia a na pomoc, ktorú im odopieraš, keď nie si verný.

„Ideo omnia sustineo propter electos“ — Preto všetko znášam pre vyvolených, „ut et ipsi salutem consequantur“ — aby aj oni dosiahli spásu, „quae est in Christo Jesu“ — ktorá je v Kristovi Ježišovi.

— Krásny spôsob, ako prežívať Spoločenstvo Svätých! Pros Pána, aby ti dal tohto ducha svätého Pavla.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku