Vytrvalosť

Začínať dokážu všetci, vytrvať len svätí.

Kiež tvoja vytrvalosť nie je iba slepým následkom prvého podnetu, dielom zotrvačnosti; nech je to uvážená vytrvalosť.

Povedz mu: „Ecce ego quia vocasti me!“ — Tu som, volal si ma?!

Vybočil si z cesty a nevrátil si sa, lebo si sa hanbil. — Bolo by logickejšie, keby si sa hanbil za to, že sa nechceš polepšiť.

„Pravdupovediac nie je treba byť nijakým hrdinom,“ zdôveruješ sa mi, „aby sa človek bez čudáctva a infantilizmu dokázal stiahnuť tak, ako si vyžadujú okolnosti… a vytrvať.“ — A dodávaš: „Kým plním normy, ktoré ste mi dali, netrápia ma intrigy a nástrahy môjho okolia; čoho by som sa však obával, je mať strach z týchto malicherností.“ — Nádherné.

Pestuj a zachovávaj ten vznešený ideál, ktorý sa v tebe práve zrodil. — Pozri, koľko kvetov rozkvitá na jar; a ako málo z nich prináša ovocie.

Malomyseľnosť je nepriateľom tvojej vytrvalosti. — Ak proti nej nebudeš bojovať, staneš sa najprv pesimistom a potom vlažným. — Buď optimista!

Nuž, po toľkých zvolaniach: „Kríž, Pane, Kríž!“ je zrejmé, že si chcel kríž podľa vlastnej chuti.

Stálosť, ktorou nič neotrasie. — Tá ti chýba. Pros o ňu Pána a urob, čo môžeš, aby si ju získal, pretože je mocným prostriedkom proti tomu, aby si neodbočil z plodnej cesty, na ktorú si sa vydal.

Nedokážeš „vystúpiť vyššie“. — Nie je to čudné: po takom páde!…

Vytrvaj a „vystúpiš“. — Pamätaj, čo napísal istý duchovný spisovateľ: Tvoja úbohá duša je ako vták, ktorý má krídla zalepené blatom.

Je potrebné nebeské slnko a osobné malé a stále úsilie, aby sa vykorenili tieto náklonnosti, predstavy, ochabnutosť: všetko to blato, ktoré sa ti lepí na krídla.

A jedného dňa zistíš, že si voľný. — Keď vytrváš, „vystúpiš“.

Ďakuj Bohu, ktorý ti pomohol a raduj sa zo svojho víťazstva. — Akú hlbokú radosť pociťuješ vo svojej duši, odkedy si odpovedal na milosť!

Argumentuješ… dobre, chladne: koľko dôvodov na zanechanie svojej práce! — A niektoré sa zdajú byť presvedčivé.

Vidím, nepochybne máš dôvody. — Ale nemáš pravdu.

„Opustilo ma nadšenie,“ napísal si mi. — Nemáš pracovať z nadšenia, ale pre Lásku: s vedomím povinnosti, čo znamená - sebazaprenie.

Neotrasiteľný: taký musíš byť. — Ak tvoja vytrvalosť zakolíše vinou slabostí iných alebo tvojou vlastnou, vytvára mi to veľmi smutný obraz o tvojom ideáli.

Rozhodni sa raz pre vždy.

Máš úbohú predstavu o svojej ceste, keď len preto, že sa cítiš chladný, si myslíš, že si ju stratil: je to hodina skúšky. Preto ťa opustila citová útecha.

Osamotenosť, odlúčenosť: skúšky tvojej vytrvalosti. — Svätá omša, modlitba, sviatosti, obety; spoločenstvo svätých! — to sú zbrane, s ktorými zvíťazíš v skúške.

Požehnaná vytrvalosť oslíka pri čerpacom kolese! — Vždy rovnaký krok. Vždy rovnaké okruhy. — Deň po dni, všetky rovnaké.

Bez toho by ovocie nedozrelo, ani záhrada by sa nerozrástla a záhony by zostali bez vône.

Vštep si túto myšlienku do svojho vnútorného života.

A čo je tajomstvom vytrvalosti? Láska. — Zamiluj sa a neopustíš Ho.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku