Oblasť tvojej svätosti

Obsah svätosti, ktorú od nás očakáva Pán, určujú tieto tri body: svätá neústupnosť, svätá naliehavosť a svätá bezostyšnosť.

Svätá bezostyšnosť je jedna vec; svetská bezočivosť je niečo úplne iné.

Svätá bezostyšnosť je charakteristickou črtou „života detstva“. Dieťa si nerobí starosti pre nič. — Nesnaží sa skrývať svoje slabosti a prirodzené nedostatky, aj keď vie, že ho všetci pozorujú.

Táto bezostyšnosť prenesená do nadprirodzeného života vedie k takémuto sledu úvah: chvála — opovrhnutie; obdiv — výsmech; úcta — pohana; zdravie — choroba; bohatstvo — chudoba; krása — škaredosť. Dobre, a čo na tom záleží?

Vysmej sa výsmechu. — Pohŕdaj tým, „čo povedia“ ľudia. Hľaď na Boha a preciťuj Ho v sebe samom a vo všetkom, čo ťa obklopuje. — Tak nadobudneš svätú bezostyšnosť, ktorú potrebuješ (aký to paradox!), aby si žil s jemnosťou kresťanského rytiera.

Ak máš v sebe svätú bezostyšnosť, nebude ťa znepokojovať, „čo povedali“ alebo „čo povedia“ ľudia.

Presvedč sa, že výsmech neexistuje pre toho, kto robí to, čo je najlepšie.

Človek, hoci aj ušľachtilý, ktorý je ochotný robiť ústupky, odsúdil by Ježiša znova na smrť.

Ústupčivosť je neklamným znakom toho, že človek nežije v pravde. — Keď sa ustupuje vo veciach ideálu, cti alebo viery, potom nemáme ani ideál, ani česť, ani vieru.

Istý Boží muž, skúsený v boji, argumentoval takto: „Že neustúpim? Samozrejme, že nie! Pretože som presvedčený o pravdivosti svojho ideálu. Vy, naopak, ustupujete veľmi ľahko…: zdá sa vám, že dva a dva sú tri a pol? — Nie?… Ani z priateľstva neustúpite v takej malichernej záležitosti?

   — Pretože po prvý raz ste sa presvedčili, že máte pravdu… a prešli ste na moju stranu!

Svätá neústupnosť nie je bezohľadnosťou.

Buď neústupný v náuke a v správaní, ale zato poddajný v spôsoboch. Buď ako ťažký kyjak uložený v čalúnenom puzdre. Buď neústupný, ale nie zaťatý.

Neústupnosť nie je iba obyčajná neústupnosť: je to „svätá neústupnosť“.

Nezabúdajme, že existuje aj „svätá naliehavosť“.

Keď na záchranu pozemského života, len aby sme niekomu zabránili spáchať samovraždu, použijeme s verejnou pochvalou násilie… nemali by sme použiť rovnaké násilie — sväté naliehanie — aby sme zachránili Život (s veľkým Ž) mnohých tých, čo sa tak hlúpo snažia zavraždiť svoju dušu?

Koľko zločinov sa pácha v mene spravodlivosti! — Keby si bol puškárom a niekto by chcel od teba kúpiť zbraň, aby ňou zabil tvoju matku, predal by si mu ju?… Veď ti za ňu ponúkal spravodlivú cenu!

— Univerzitný profesor, novinár, politik, diplomat: pouvažujte o tom.

Boh a odvaha! — Odvaha nie je neopatrnosť. — Odvaha nie je nerozvážnosť.

Nepros Ježiša o odpustenie len svojich hriechov; nemiluj ho len svojím vlastným srdcom…

Ponúkni Mu zadosťučinenie za všetky urážky, ktoré sa mu dostali, dostávajú a ešte dostanú… Miluj Ho celou láskou všetkých sŕdc, tých sŕdc, ktoré Ho najviac milovali.

Buď odvážny a povedz Mu, že si doňho zbláznenejší viac ako Mária Magdaléna, viac ako Terézia a Terezka… a že za Ním šalieš viac ako Augustín, Dominik a František, viac ako Ignác a František Xaverský.

Buď ešte odvážnejší a keď niečo potrebuješ, majúc vždy na pamäti „Fiat“, nepros, ale povedz: „Ježišu, chcem to a to“, lebo tak prosia deti.

Stroskotal si! — My nemôžeme nikdy stroskotať. — Vložil si všetku svoju dôveru v Boha a neopomenul si ani nijaký ľudský prostriedok.

Presvedč sa o tejto pravde: tvoj úspech — teraz a v tomto prípade — je v tom, že si stroskotal. Poďakuj sa Pánovi a — začni znova!

Mal si neúspech! Dobre vieš, že nemôžeš stroskotať. Nestroskotal si; získal si skúsenosť. A teraz vpred!

Tamto bol neúspech, nešťastie: lebo si stratil nášho ducha. — Už vieš, že s nadprirodzeným pohľadom má výsledok (víťazstvo? porážka? — čo na tom?!) len jediné meno: úspech.

Nemýľme si práva funkcie s právami osoby. Tých prvých sa nesmieme nikdy vzdať.

Svätuškár sa má k svätému tak, ako pobožný k nábožnému: je jeho karikatúrou.

Nemyslime si, že naše čnosti, aj keby sa zdalo, že sú to čnosti svätého, budú za niečo stáť, ak nebudú spojené s bežnými kresťanskými čnosťami. Bolo by to, ako by si nosil nádherné šperky na spodnej bielizni.

Tvoja čnosť nemá byť hlučná.

Mnohí falošní apoštoli robia dobro mnohým vďaka vlastnej sile Ježišových zásad, ktoré hlásajú, aj keď podľa nich nežijú.

Avšak týmto dobrom sa nevyrovná obrovské a skutočné zlo, ktoré spôsobujú, keď zabíjajú duše vodcov a apoštolov, ktorí sa znechutene odvracajú od tých, ktorí nekonajú podľa toho, čo hlásajú.

Preto muži aj ženy, ak nechcú žiť dôsledným životom, nemali by nikdy obsadzovať miesta vodcov.

Nech oheň tvojej lásky nie je ako plameň bludičky. Prelud, vidina ohňa, ktorý nezapáli to, čoho sa dotkne, ani nič nezohreje.

Satanovo „non serviam“ - nebudem slúžiť, bolo až priveľmi plodné. Necítiš ten veľkodušný popud vysloviť každý deň, s túžbou po modlitbe a po skutkoch, slová: „serviam“ - budem ti slúžiť, zostanem ti verný! — ktoré v plodnosti prevýšia onen výkrik vzbury?

Aké smutné, „Boží muž“, ktorý odpadol! No o čo smutnejšie je, keď je „Boží muž“ vlažný a sveták!

Neprikladaj veľkú dôležitosť tomu, čo svet nazýva víťazstvom alebo porážkou. — Ako často víťaz odchádza porazený!

„Sine me nihil potestis facere!“ Bezo mňa nemôžete nič urobiť! Nové svetlo, nová nádhera pre moje oči z toho Večného svetla, ktorým je evanjelium.

Majú ma prekvapovať moje… nerozumnosti?

Vložím Ježiša do všetkých svojich záležitostí a moje správanie nebude viac nerozumné. Keď to mám vyjadriť presnejšie, nebudem už hovoriť o svojich veciach, ale o „našich veciach“.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku