Vedenie

Drevo, z akého sa vyrezávajú svätí. O niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú vyrezaní z dreva, z akého bývajú svätí. Odhliadnuc od toho, že svätí nie sú z dreva, mať iba drevo na dosiahnutie svätosti nestačí. Je potrebná veľká poslušnosť voči duchovnému radcovi a veľká ochota podvoliť sa Božej milosti. Pretože ak neumožníš, aby Božia milosť a duchovný radca vykonávali svoje dielo, nikdy nevznikne nijaká socha a nikdy sa nevytvorí obraz Krista, na ktorého sa pretvára svätý človek. A tak ten kus dreva, o ktorom sme hovorili, nebude ničím iným ako len beztvárnym polenom vhodným na oheň…Na poriadny oheň, ak to bolo dobré drevo.

Buď často v styku s Duchom Svätým, Veľkým Neznámym, ktorý ťa má posväcovať. Nezabúdaj, že si Božím chrámom — Božský Utešiteľ prebýva v strede tvojej duše. Počúvaj ho a poslušne nasleduj jeho vnuknutia.

Neprekážaj pôsobeniu Utešiteľa; zjednoť sa s Kristom, aby si sa očistil a prežívaj s ním urážky, pľuvance a zauchá… a tŕne i ťarchu kríža… a klince drásajúce tvoje mäso a úzkosť smrti v úplnej opustenosti. A vojdi do otvoreného boku nášho Pána, kým nenájdeš bezpečné útočište v jeho zranenom Srdci.

Bolo by dobré, aby si poznal túto bezpečnú náuku: náš vlastný duch je zlý radca, zlý kormidelník na to, aby viedol dušu víchricami, búrkami a úskaliami vnútorného života. Preto je Božou Vôľou, aby vedenie lode prevzal Majster, ktorý nás svojim svetlom a poznaním privedie do bezpečného prístavu.

Bez architekta by si nepostavil dobrý dom pre svoj život na zemi. Ako by si potom chcel bez duchovného radcu postaviť palác svojho posvätenia pre svoj večný život v nebi?

Keď sa laik vyhlási za učiteľa morálky, často sa mýli; laici môžu byť len žiakmi.

Duchovný radca. Potrebuješ ho. Aby si sa Bohu oddal, úplne sa mu odovzdal… poslušnosťou. Duchovný radca, ktorý pozná tvoj apoštolát, ktorý vie, čo od teba Boh žiada, účinne podporí dielo Ducha Svätého v tvojej duši; a bez toho, aby ťa odvádzal z tvojho miesta, naplní ťa pokojom a naučí ťa, akým spôsobom môže byť tvoja práca plodná.

Nazdávaš sa, že si významná osobnosť: tvoje štúdiá, tvoje výskumné práce, tvoje publikácie, tvoje spoločenské postavenie, tvoje meno, tvoje politické aktivity, funkcie, ktoré zastávaš, tvoj majetok…, tvoj vek… už nie si nijaké dieťa…! Práve pre toto všetko potrebuješ viac ako ktokoľvek iný vodcu pre svoju dušu.

Neskrývaj pred duchovným radcom našepkávanie nepriateľa. Keď sa mu zveríš, toto tvoje víťazstvo ti prinesie ešte viac Božej milosti. A okrem toho máš teraz niečo, čo ti pomôže ďalej víťaziť: dar rady a modlitieb tvojho duchovného otca.

Prečo tá nechuť vidieť sám seba a ukázať sa svojmu duchovnému radcovi taký, aký v skutočnosti si? Vyhráš veľký boj, keď stratíš strach z toho, aby ťa poznali.

Kňaz — akýkoľvek — je vždy druhým Kristom.

Hoci to už dobre vieš, chcem ti znova pripomenúť, že kňaz je druhým Kristom. A že Duch Svätý povedal: „nolite tangere Christos meos“ - nedotýkajte sa „mojich Pomazaných“.

Slovo kňaz, po latinsky presbyter, znamená „starší človek“, a keďže staroba si zasluhuje úctu, porozmýšľaj, o čo viac si máš vážiť kňaza.

Ako málo jemnocitu — a aký nedostatok úcty - sa prejavuje v posmechu z kňaza, nech by bol akýkoľvek a za hocijakých okolností!

Zdôrazňujem, že žarty a posmešky z kňaza, hoci aj za okolností, ktoré sa ti javia ako poľahčujúce, sú vždy prinajmenšom nevychovanosťou a grobianstvom.

Ako veľmi máme obdivovať kňazskú čistotu! Je to ich poklad. — Žiaden tyran nebude môcť nikdy vytrhnúť Cirkvi túto korunu.

Nikdy neuveď kňaza do situácie, v ktorej by mohol stratiť svoju dôstojnosť. Je to cnosť, ktorú musí mať bez okázalosti. Ako sa za ňu modlil jeden mladý kňaz, náš priateľ — „Pane, daj mi…dôstojnosť osemdesiatročného!“ Aj ty o ňu pros pre všetkých kňazov a  vykonáš dobrú vec.

Bolelo ťa — ako bodnutie dýkou do srdca — keď o tebe povedali, že si sa nepekne vyjadroval o niektorých kňazoch. — A som rád, že ťa to zabolelo: lebo teraz som si istý, že máš správneho ducha!

Nie je možné milovať Boha a nectiť si jeho kňazov.

Tak ako dobrí Noemovi synovia — zahaľ plášťom kresťanskej lásky slabosti, ktoré vidíš na tvojom otcovi kňazovi.

Ak nemáš životný plán, nikdy nebudeš mať poriadok.

Viazať sa na životný plán, na časový rozvrh — povedal si mi: „Je to také jednotvárne!“ A odpovedal som ti: „Je to jednotvárne, pretože ti chýba Láska.“

Ak nevstávaš v určitú hodinu, nikdy nesplníš svoj životný plán.

Cnosť bez poriadku? Čudná cnosť!

Keď dodržíš poriadok, znásobí sa tvoj čas, a tak budeš môcť vzdávať Bohu viac chvály tým, že budeš viac pracovať v jeho službách.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku