Svätá čistota

Svätú čistotu dáva Boh, ak o ňu s pokorou prosíme.

Aká krásna je svätá čistota! Ale nie je svätá, ani príjemná Bohu, ak ju oddeľujeme od lásky. Kresťanská láska je semeno, ktoré, ak ho zavlažujeme rosou čistoty, vyrastie a prinesie tie najchutnejšie plody. Bez lásky je čistota neplodná a jej mŕtve vody premenia dušu na bahno, na močiar, z ktorého vystupujú výpary pýchy.

„Čistota?“ Pýtajú sa. A usmievajú sa. Sú to tí istí, čo vstupujú do manželstva s uvädnutým telom a rozčarovanou dušou. Sľubujem vám s Božou pomocou knihu, ktorá by sa mohla volať: „Celibát, manželstvo a čistota“.

Malo by sa začať svetové ťaženie mužnosti a čistoty, aby sa zahatalo a zničilo surové dielo tých, ktorí si myslia, že človek je zviera. A to ťaženie je vašou úlohou.

Mnohí žijú uprostred sveta ako anjeli. A ty? Prečo ty nie?

Keď sa pevne rozhodneš žiť čistým životom, čistota pre teba nebude bremenom, ale korunou víťazstva.

Ty, lekár a apoštol, si mi napísal: „Všetci zo skúsenosti vieme, že môžeme byť čistí, keď budeme bdelí, keď budeme často pristupovať k sviatostiam a uhášať prvé iskierky náruživosti skôr, ako by sa požiar mohol rozšíriť. Práve medzi čistými sa nachádzajú najcharakternejší muži po všetkých stránkach. A medzi požívačníkmi naopak prevládajú muži bojazliví, sebeckí, zradní a krutí, všetko príznaky nedostatočnej mužnosti.

Ako veľmi túžim, povedal si mi, po dôvernom rozhovore s mladým apoštolom Jánom, ktorý by mi poradil a povzbudil ma získať čistotu srdca. Ak to naozaj chceš, povedz mu to; a pocítiš povzbudenie a dostaneš radu.

Obžerstvo je predvoj nečistoty.

Nezhováraj sa so žiadostivosťou: pohŕdaj ňou.

Cudnosť a skromnosť sú mladšími bratmi čistoty.

Bez svätej čistoty nemožno vytrvať v apoštoláte.

Zbav ma, Ježišu, tej špinavej kôry zmyselnej hniloby, ktorá mi pokrýva srdce, aby som mohol cítiť a s ľahkosťou nasledovať podnety Utešiteľa v mojej duši.

Nikdy nerozprávaj o nečistých veciach alebo skutkoch, ani vtedy nie, keby si sa nad nimi len pohoršoval. Pamätaj, že také reči sú lepkavejšie ako smola. Zmeň tému rozhovoru a keď to nie je možné, pokračuj v ňom, no hovor o potrebe a nádhere svätej čistoty, čnosti mužov, ktorí vedia, čo stojí ich duša.

Nebuď taký zbabelý, aby si bol statočný: uteč!

Svätí neboli nijaké nenormálne osoby, prípady pre štúdie psychoanalytikov. Boli a sú normálni, z mäsa a kostí, ako ty. A zvíťazili.

Aj keď sa prasa oblečie do hodvábu…To ti poviem, keď ťa uvidím váhať pred pokušením, ktoré svoju nečistotu zahaľuje do plášťa vedy, umenia, kresťanskej lásky! Poviem ti to len slovami starého španielskeho popevku: „Prasa zostane prasaťom, aj keď mu oblečieš hodvábnu vestu.“

Kiežby si poznal svoju vlastnú cenu! Je to Svätý Pavol, ktorý ti hovorí: Bol si vykúpený „pretio magno“ - draho. A dodáva: „Glorificate et portate Deum in corpore vestro“ — oslavuj Boha a nos ho vo svojom tele.

Keď si vyhľadal spoločnosť zmyselného uspokojenia… aká samota potom nasleduje!

Len si pomysli, že pre chvíľkové uspokojenie, ktoré v tebe zanechalo príchuť žlče a horkosti, stratil si „Cestu“!

„Infelix ego homo! Quis me liberabit de corpore mortis huius?“ Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? Tak volal svätý Pavol. Vzmuž sa! Aj on musel bojovať.

Vo chvíli pokušenia mysli na Lásku, ktorá ťa čaká v nebi; posilňuj čnosť nádeje, čo nie je prejav nedostatku veľkodušnosti.

Nech sa stane, čo sa stane, neznepokojuj sa, pokiaľ nesúhlasíš. Pretože len vôľa môže otvoriť bránu srdca a vpustiť tam ohavnosti.

Zdá sa ti, že v duši skutočne počuješ hlas: „Tie náboženské predsudky!“ A potom výrečnú obhajobu všetkých slabostí nášho úbohého padlého tela: „Jeho práva!“ Keď sa ti to stane, povedz nepriateľovi, že existuje zákon prírody a zákon Boží. A Boh! A tiež peklo.

„Domine!“ Pane! „si vis, potes me mundare“ - ak chceš, môžeš ma očistiť. Aká krásna modlitba, aby si ju často opakoval s vierou úbohého malomocného, keď sa ti stane to, čo vie iba Boh a ty i ja! Zakrátko pocítiš Učiteľovu odpoveď: „volo, mundare!“ Chcem, buď čistý!

Aby si uchránili svoju čistotu, svätý František z Assisi sa vyváľal v snehu, svätý Benedikt sa vrhol do tŕnia a svätý Bernard skočil do ľadového rybníka. A ty, čo si urobil ty?

Nepoškvrnená čistota celého Jánovho života ho robí silným pod krížom. Ostatní apoštoli utekajú z Golgoty; on s Kristovou Matkou zostáva. Nezabúdaj, že čistota posilňuje a spevňuje charakter.

Na fronte pred Madridom. Zo dvadsať dôstojníkov v šľachetnej a veselej družnosti. Počuť pieseň, po nej ďalšiu a ďalšiu. Mladý poručík s počernými fúzikmi počul len tú prvú:

„Nechcem srdcia rozdelené;

keď dám to svoje,

dám ho celé.“

     „Ako sa len bránim odovzdať celé svoje srdce!“ A jeho modlitba vytryskla širokým a pokojným prúdom.

Táto kapitola v inom jazyku