Pobožnosti

Vyvarujme sa „rutiny“ rovnako ako samotného diabla. — Jediný spôsob, ako neupadnúť do tejto priepasti, ktorá je hrobom pravej zbožnosti, je stála Božia prítomnosť.

Maj málo súkromných pobožností, ale nech sú stále.

Nezabúdaj na svoje detské modlitby, ktoré ťa možno naučila tvoja matka. — Modli sa ich každý deň s takou jednoduchosťou, ako kedysi.

Nezanedbávaj návštevy Najsvätejšej sviatosti. — Po svojich obvyklých modlitbách porozprávaj Ježišovi skutočne prítomnému vo Svätostánku svoje každodenné starosti. — A nájdeš svetlo a povzbudenie pre tvoj kresťanský život.

Aké lásky hodné je sväté človečenstvo nášho Boha! Potom, čo si sa „vložil“ do presvätej rany na pravej ruke svojho Pána, opýtal si sa ma: „Keď jedna Kristova rana očisťuje, uzdravuje, upokojuje, posilňuje, rozpaľuje a prebúdza lásku, čo by asi spôsobilo všetkých päť otvorených rán na dreve kríža?“

Krížová Cesta. — Je to naozaj silná a plodná pobožnosť! Kiež by si si zvykol opakovať týchto štrnásť zastavení utrpenia a smrti nášho Pána každý piatok. — A ja ťa uisťujem, že získaš silu na celý týždeň.

Vianočné pobožnosti. — Nesmejem sa, keď vidím, ako staviaš umelé vrchy v betleheme a jednoduché hlinené figúrky rozmiestňuješ okolo jasličiek. — Nikdy si sa mi nezdal mužnejším ako teraz, keď sa správaš ako dieťa.

Svätý ruženec je mocná zbraň. Používaj ju s dôverou a budeš prekvapený z výsledkov.

Svätý Jozef, Kristov pozemský otec, je aj tvojím otcom a pánom. — Utiekaj sa k nemu.

Svätý Jozef, náš otec a pán, je učiteľom vnútorného života. — Odovzdaj sa mu pod ochranu a pocítiš účinok jeho moci.

Svätá Terézia vo svojom životopise o svätom Jozefovi napísala: „Kto nenachádza učiteľa, ktorý by ho naučil modliť sa, nech si vezme za učiteľa tohto slávneho svätca a nepomýli si cestu.“ — Je to rada skúsenej duše. Nasleduj ju.

Dôveruj svojmu anjelovi strážcovi. — Pokladaj ho za svojho najlepšieho priateľa, lebo ním naozaj je — a preukáže ti tisíc služieb v každodenných bežných udalostiach.

Získaj si anjela strážcu toho, koho chceš priviesť k svojmu apoštolátu. — Je vždy veľkým „spojencom“.

Keby si si uvedomil prítomnosť svojho anjela a anjelov strážcov svojich blížnych, vyvaroval by si sa mnohých pochabostí, ktoré sa ti vyšmyknú z úst pri rozhovoroch.

Si prekvapený, že tvoj anjel strážca ti preukázal toľko očividných služieb. — Nemal by si sa čudovať: na to ho Pán k tebe postavil.

Že v tomto prostredí je veľa príležitostí zísť z cesty? — Dobre. Ale nie sú tam aj anjeli strážni?

Obráť sa na svojho anjela strážcu v hodine skúšky a on ťa ochráni pred diablom a prinesie ti sväté vnuknutia.

S akou radosťou preukázali svätí anjeli strážcovia službu tej duši, ktorá sa im prihovárala so slovami: „Svätí anjeli, vzývam vás ako nevesta vo Veľpiesni, ‚ut nuntietis ei quia amore langueo‘ — nože mu povedzte, že som už ochorela od lásky.“

Viem, že ti urobím radosť, ak ti odpíšem modlitbu k svätým anjelom strážcom z našich Svätostánkov:

„Ó anjelskí duchovia, strážcovia našich Svätostánkov, v ktorých je uložený uctievaný poklad — Sviatosť oltárna, ochraňujte ju pred znesvätením a zachovajte ju pre našu lásku.“

Napájaj sa z čistého prameňa „Skutkov apoštolov“. V dvanástej kapitole Peter, ktorého z väzenia vyslobodili anjeli, prichádza do domu Markovej matky. — Tí vnútri nechcú veriť slúžke, keď tvrdí, že Peter je pri dverách. „Angelus eius est!“ — To je jeho anjel! — hovoria.

— Pozri, s akou dôverou sa prví kresťania spoliehali na svojich anjelov strážcov!

— A čo ty?

Požehnané duše v očistci. — Z lásky, zo spravodlivosti a z ospravedlniteľného egoizmu — vymôžu veľa od Boha! — pamätaj na ne vo svojich obetiach a v modlitbách.

Kiež by si mohol kedykoľvek, keď o nich hovoríš, povedať: „Moji dobrí priatelia, duše v očistci…“

Pýtaš sa ma, prečo vždy tak naliehavo odporúčam každodenne používať svätenú vodu. — Mohol by som ti uviesť veľa dôvodov. Určite ti však bude stačiť, čo o tom povedala svätá Terézia z Ávily: „Pred ničím neutekajú zlí duchovia viac a nenávratnejšie ako pred svätenou vodou.“

Ďakujem ti, môj Bože, za lásku k pápežovi, ktorú si vložil do môjho srdca.

Kto ti nahovoril, že vykonávať novény nie je mužné? — Tieto pobožnosti sú veľmi mužné…keď ich vykonáva muž…v duchu modlitby a pokánia.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku