Chudoba

Nezabúdaj, že viac má ten, kto potrebuje menej. — Nevytváraj si umelé potreby.

Odpútaj sa od pozemských vecí. — Miluj a pestuj chudobu ducha: uspokoj sa s tým, čo stačí na primeraný a striedmy život.  — Ináč nebudeš nikdy apoštolom.

Pravá chudoba nespočíva v tom, že nič nemáš, ale v tom, že nelipneš na veciach; že sa dobrovoľne vzdávaš vlády nad nimi. — Preto existujú chudobní, ktorí sú v skutočnosti bohatí. A naopak.

Ak si muž oddaný Bohu, pohŕdaj bohatstvom s rovnakou húževnatosťou, s akou sa ho ľudia vo svete snažia získať.

Koľká pripútanosť k pozemským veciam! — Veľmi skoro sa ti však vyšmyknú z rúk, pretože boháč si svoje bohatstvo do hrobu vziať nemôže.

Nemáš ducha chudoby, ak si pre seba nevyberieš to najhoršie, keď máš možnosť vybrať si bez toho, že by ťa niekto videl.

„Divitiae, si affluant, nolite cor apponere“ — Ak bohatstva je hojnosť, nelipnite na ňom srdcom. — Neváhaj a štedro ho používaj. A ak by to bolo treba, aj hrdinsky. — Buď chudobný v duchu.

Nemiluješ chudobu, ak nemiluješ to, čo so sebou prináša.

Koľko svätej vynaliezavosti má chudoba! Spomínaš si? V čase finančných ťažkostí v onej apoštolskej práci si daroval všetko, do posledného haliera. A on, Boží kňaz, ti povedal: „Aj ja ti dám všetko, čo mám.“ Pokľakol si a vypočul si si : „Požehnanie Boha všemohúceho, Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na teba a zostane s tebou navždy.“

- Doteraz si presvedčený, že si bol dobre odmenený.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku