Maličkosti

Všetko rob z Lásky. — Tak už nebudú malé veci; všetko bude veľké. — Vytrvalosť v maličkostiach, z Lásky, je hrdinstvo.

Malý skutok vykonaný z Lásky, aký je len cenný!

Naozaj chceš byť svätý? — Vykonávaj malé povinnosti každého okamihu: rob, čo máš a sústreď sa na to, čo robíš.

Pomýlil si si cestu, ak pohŕdaš maličkosťami.

„Veľká“ svätosť je v tom, že si plníš „malé povinnosti“ každého okamihu.

Veľké duše veľmi dbajú o maličkosti.

Pretože si bol „in pauca fidelis“ — verný nad málom, vojdi do radosti svojho Pána. — To sú Kristove slová. — „In pauca fidelis!…“ — Budeš teraz pohŕdať maličkosťami, keď sám Boh sľubuje nebo tým, ktorí ich plnia?

Neposudzuj veci podľa ich skromného začiatku: raz ma upozornili na to, že pokiaľ ide o veľkosť, nie je rozdiel medzi semenami letničiek a semenami, z ktorých vyrastú storočné stromy.

Nezabúdaj, že na zemi všetko veľké malo malý začiatok. — Čo sa narodí veľké, je obludné a zahynie.

Vravíš mi: keď bude príležitosť urobiť niečo veľké… potom! — Potom? Snažíš sa mňa aj seba vážne presvedčiť, že by si mohol zvíťaziť v nadprirodzenej olympiáde bez každodennej prípravy a tréningu?

Videl si, ako stavali túto veľkolepú budovu? — Tehlu za tehlou. Tisíce tehál, ale jednu na druhú. — A vrecia cementu; jedno za druhým. A kamenné kocky, každá z nich bezvýznamná v porovnaní s masívnym celkom. — A oceľové dielce. — A robotníci, čo pracovali deň čo deň, v tom istom čase…

Videl si, ako postavili túto veľkolepú budovu?… — Silou maličkostí.

Nevšimol si si, na akých „maličkostiach“ závisí ľudská láska? — Aj Božia Láska závisí od „maličkostí.“

Pokračuj v presnom plnení si povinností, ktoré máš v tejto chvíli. — Táto pokorná, jednotvárna a skromná práca je modlitbou vyjadrenou skutkami, ktoré ťa pripravia na prijatie milosti vykonať inú prácu — veľkú, rozsiahlu a hlbokú — o akej snívaš.

Všetko, na čom sa zúčastňujeme my úbohí malí ľudia — aj sama svätosť — je tkanivom maličkostí, ktoré — podľa čistoty úmyslu — môžu vytvoriť nádherný nástenný koberec z hrdinstva alebo poníženia, z čností alebo hriechov.

Hrdinské eposy rozprávajú o neobyčajných dobrodružstvách, ktoré sú však poprepletané maličkosťami z každodenného života hrdinu. — Kiežby si vždy pripisoval veľkú dôležitosť malým veciam. To je priama cesta.

Pozastavil si sa niekedy nad tým, aký vysoký súčet môže vyjsť z mnohých maličkostí?

Bola to tvrdá skúsenosť: nezabudni na toto poučenie. — Tvoje veľké zbabelosti dneška jasne súvisia s tvojimi malými zbabelosťami každého dňa…

     Nemohol si zvíťaziť vo veľkom, pretože si sa nepokúsil zvíťaziť v malých veciach.

Nevidel si záblesk v Ježišových očiach, keď chudobná vdova nechala v chráme svoju malú almužnu? — Daj mu aj ty, čo môžeš; zásluha nie je v tom, či je to málo, alebo veľa, ale v úmysle, s akým to dávaš.

Nebuď… hlúpy. Je pravda, že tvoja úloha je prinajlepšom byť malou skrutkou vo veľkom Kristovom diele.

Ale vieš, čo sa môže stať, keď nie je dostatočne upevnená alebo keď vypadne? Uvoľnia sa veľké časti, alebo sa polámu a vypadnú ozubené kolesá. Práca sa spomalí a možno sa celý stroj vyradí z prevádzky.

Aká veľká vec je byť malou skrutkou!

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku