Božia sláva

Je dobré vzdávať Bohu slávu bez toho, že by sme z nej okúšali už predtým (žena, deti, pocty…)zo slávy, na ktorej budeme mať plnú účasť s Ním vo večnosti…

Okrem toho, On je štedrý…Odmeňuje stonásobne: a je to tak aj pokiaľ ide o deti. — Mnohí sa ich zriekajú pre jeho slávu a majú tisíce duchovných detí. — Detí, ako sme my, deti nášho Otca, ktorý je na nebesiach.

„Deo omnis gloria.“ — Všetka sláva Bohu. — Je to absolútne uznanie našej ničoty. On, Ježiš, je všetko. My, bez Neho, nie sme nič: nič!

Naše chvastúnstvo by bolo len márnou slávou, svätokrádežou; to „ja“ sa nemá nikde ukazovať.

Bezo mňa nemôžete nič urobiť, povedal Pán. — A povedal to preto, aby sme si my — ty, rovnako ako ja — nepripisovali zásluhy, ktoré patria jemu. — „Sine me, nihil!…“

Ako sa opovažuješ používať iskru Božieho rozumu, ktorou je tvoja myseľ, na iné než na oslávenie svojho Pána?

Keby účelom života nebolo vzdávať chválu Bohu, život by bol opovrhnutia hodný, ba až odporný.

Vzdávaj Bohu „všetku“ slávu. — „Vyžmýkaj“ svojou vôľou a pomocou milosti každé svoje konanie až do poslednej kvapky, aby v ňom nezostalo nič, čo by zaváňalo ľudskou pýchou a spokojnosťou zo svojím „ja“.

„Deus meus es tu, et confitebor tibi: Deus meus es tu, et exaltabo te.“ — Ty si môj Boh a teba vyznávam: Ty si môj Boh a teba zvelebujem. — Nádherný program… pre apoštola tvojho formátu.

Kiež by ťa k zemi neviazala nijaká náklonnosť okrem skutočnej božskej túžby vzdávať slávu Kristovi a skrze Neho, a s Ním a v Ňom Otcovi a Duchu Svätému.

Naprav, naprav svoj úmysel. — Bolo by hanbou, keby tvoje víťazstvo bolo plané, pretože si konal z ľudských pohnútok!

Čistota úmyslu. — Podnety pýchy a žiadostivosť tela rozoznáš ľahko… bojuješ a s pomocou milosti zvíťazíš.

Predsa však pohnútky, ktoré ťa pobádajú konať aj tie najsvätejšie skutky, nezdajú sa ti byť úplne jasné… vo svojom vnútri počuješ hlas, ktorý ťa na tvoje ľudské dôvody upozorňuje tak rafinovane, že do tvojej duše prenikajú obavy, že nekonáš tak, ako by si mal — z čistej Lásky, výlučne a jedine na Božiu slávu.

Zakaždým okamžite zareaguj a povedz: „Pane, nič nechcem pre seba. — Všetko z lásky k tebe a pre tvoju slávu.“

Nepochybne si dobre očistil svoj úmysel, keď si povedal: Odteraz sa zriekam všetkej ľudskej vďačnosti a odmeny.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku