Viera

Niektorí prechádzajú životom, ako by to bol tunel a nedokážu si predstaviť nádheru ani istotu, a ani teplo, ktoré vyžaruje slnko viery.

Akým podlým dôvtipom argumentuje Satan proti katolíckej viere!

Bez toho, že by sme sa s ním dali do debaty, vždy mu povedzme: Som synom Cirkvi.

Pociťuješ obrovskú vieru… — Ten, ktorý ti dáva túto vieru, dá ti aj prostriedky.

To ti hovorí svätý Pavol, apoštolská duša: „Justus ex fide vivit.“ — Spravodlivý žije z viery.

— Ako môžeš dovoliť, aby tento oheň vyhasínal?

Viera. — Je smutné pozorovať, ako ju mnohí kresťania majú často na perách a ako zriedkavo ju vkladajú do svojich skutkov.

— Vzniká tak dojem, že je to čnosť, o ktorej sa káže, ale ktorá sa nevykonáva.

Pokorne pros Pána, aby posilnil tvoju vieru. — A potom, s novým osvietením, jasne rozoznáš rozdiel medzi chodníkmi tohto sveta a tvojou apoštolskou cestou.

A akou pokorou a jednoduchosťou rozprávajú evanjelisti o udalostiach, ktoré vypovedajú o slabej a kolísavej viere apoštolov!

— Aby sme tak nestratili — ani ty, ani ja — nádej, že raz dosiahneme pevnú a neochvejnú vieru, akú neskôr dosiahli títo prví apoštoli.

Aká krásna je naša katolícka viera! — Prináša riešenie pre všetky naše obavy, upokojuje našu myseľ a napĺňa srdce nádejou.

„Nezháňam“ zázraky. — Povedal som ti, že zázraky zo Svätého písma mi úplne stačia na to, aby som sa utvrdil vo svojej viere. — No je mi ľúto tých kresťanov, ktorí, aj keď sú nábožní a „apoštolskí“, usmievajú sa, keď počujú hovoriť o neobyčajných cestách a nadprirodzených javoch. — Mám chuť im povedať: áno, aj dnes existujú zázraky; aj my by sme ich robili, keby sme mali vieru!

Roznieť svoju vieru. — Kristus nie je postava z minulosti. Nie je spomienkou, čo sa stratila v dejinách.

Kristus žije! Svätý Pavol hovorí: „Jesus Christus heri et hodie: ipse et in saecula!“ — Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!

„Si habueritis fidem, sicut granum sinapis!“ — Keby ste mali vieru ako horčičné  zrnko!…

 — Aké prísľuby obsahuje tento výrok Majstra!

Boh je vždy rovnaký. — Treba ľudí pevnej viery; a potom sa znova budú konať zázraky, o ktorých čítame vo Svätom písme.

„Ecce non est abbreviata manus Domini.“ Hľa, ruka Pána nie je prikrátka!

Nemajú vieru. Zato však majú povery. Bolo nám smiešne a súčasne trápne vidieť, ako istý mocný muž úplne strácal pôdu pod nohami, keď počul ináč bežné, osobitne nič neznamenajúce slovo, ktoré mu podľa neho malo priniesť smolu; alebo keď videl, že mu cez cestu prebehla  čierna mačka.

„Omnia possiblilia sunt credenti.“ — Všetko je možné tomu, kto verí. To sú Kristove slová.

— Prečo mu nehovoríš spolu s apoštolmi: „adauge nobis fidem!“ — daj nám väčšiu vieru!

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku