Láska k Bohu

Niet väčšej lásky, ako je Láska!

Tajomstvo, ktoré dáva tej najpokornejšej, ba dokonca aj tej najpokorujúcejšej veci význam, je láska.

Dieťa. Chorý. Keď píšete tieto slová, nežiada sa vám napísať ich s veľkými písmenami?

To preto, lebo pre milujúcu dušu deti a chorí, to je On.

Ako málo je jeden život, aby sme ho ponúkli Bohu!…

Priateľ je poklad. A…čo potom Priateľ!… Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Ježiš je tvoj priateľ. Priateľ. So srdcom z mäsa, ako je to tvoje. S očami plnými lásky, ktoré plakali nad Lazárom…

— A tak, ako miloval Lazára, miluje aj teba.

Bože môj, milujem ťa, ale… nauč ma milovať!

Trestať z lásky: to je tajomstvo, ako povýšiť do na nadprirodzenej roviny trest uložený tým, ktorí si ho zaslúžili.

  Z lásky k Bohu, ktorého sme urazili, trest má slúžiť ako zadosťučinenie. Z lásky k blížnemu v Bohu trest nikdy nemá byť pomstou, ale uzdravujúcim liekom.

Vedieť, že ma tak veľmi miluješ, môj Bože a… nezblázniť sa?

V Kristovi máme všetky ideály. Lebo je Kráľ. Je Láska. Je Boh.

Pane, daj, aby som zachoval správnu mieru vo všetkom… len nie v Láske.

Keď Láska, i ľudská láska, poskytuje toľko útechy už tu, na zemi, čo potom bude Láska v nebi?

Všetko, čo robíme z Lásky, stáva sa krásnym a veľkým.

Ježišu, daj, aby som bol posledný vo všetkom…ale prvý v Láske.

Neboj sa Božej spravodlivosti. Božia spravodlivosť je taká obdivuhodná a taká láskavá, ako jeho Milosrdenstvo; oboje je dôkazom Lásky.

Predstav si všetko najkrajšie a najvznešenejšie na zemi… všetko, čo lahodí mysli a ostatným schopnostiam… všetko, čo uspokojuje telo i zmysly…

Svet a ostatné svety, ktoré žiaria v noci: celý vesmír — toto všetko, aj so splnenými pochabými želaniami tvojho srdca… nie je nič, vôbec nič a menej než nič v porovnaní s mojím Bohom — tvojím Bohom! Nekonečný poklad, najkrajšia perla nevýslovnej ceny, pokorený, stal sa otrokom a ponížil sa na úroveň sluhu v maštali, v ktorej sa chcel narodiť, v Jozefovej dielni, vo svojom utrpení a v svojej potupnej smrti… v bláznovstve Lásky v Najsvätejšej sviatosti.

Ži z Lásky a vždy zvíťazíš — aj keď budeš porazený — vo veľkých bitkách a zápasoch tvojho vnútorného boja.

Dovoľ, aby tvoje srdce pretekalo Láskou a vďačnosťou, keď si uvedomíš, ako ťa Božia milosť každý deň zachraňuje pred nástrahami, ktoré ti nepriateľ kladie do cesty.

„Timor Domini sanctus.“ Svätá je bázeň pred Pánom. Bázeň, ktorá je úctou syna voči otcovi, nikdy nie je otrockým strachom, pretože tvoj Otec — Boh nie je tyran.

Bolesť z lásky. Pretože je dobrý. Pretože je tvoj priateľ, ktorý dal za teba život. Pretože všetko dobré, čo máš, je Jeho. Pretože si ho tak veľmi urazil… Pretože ti odpustil… On!… Tebe!… Plač, syn môj, bolesťou Lásky.

Keby bol zomrel nejaký človek, aby ma zachránil pred smrťou!…

— Boh zomrel. A ja zostávam ľahostajný.

Blázon! — Áno, videl som ťa — keď si sa nazdával, že si sám v biskupskej kaplnke — ako bozkávaš každý novo posvätený kalich a paténu, aby tam tvoje bozky našiel On, keď po prvý raz „zostúpi“ do týchto eucharistických nádob.

Nezabúdaj, že Bolesť je skúšobným kameňom Lásky.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku