Kresťanská láska

Keď skončíš svoju prácu, pomôž z lásky ku Kristovi svojmu bratovi v jeho práci, s takou jemnosťou a prirodzenosťou, aby si ani on sám neuvedomil, že robíš viac, ako to, čo podľa spravodlivosti máš.

— To je skutočne jemná čnosť hodná Božieho syna!

Trpíš nedostatkom lásky tvojho blížneho k tebe. A ako len musí trpieť Boh nedostatkom tvojej lásky — Lásky — k Nemu!

Nikdy si o nikom nemysli nič zlé - ani keby ti na to jeho reči alebo správanie dávali rozumný dôvod.

Nekritizuj: keď nemôžeš pochváliť, mlč.

Nikdy nehovor zle o svojom bratovi, aj keby si mal na to dostatočný dôvod. — Zájdi najskôr pred Svätostánok a potom choď ku kňazovi, svojmu otcovi, a zver sa mu so všetkým, čo ťa trápi. — A už nikomu inému.

Klebety sú ako nákaza, ktorá poškvrňuje a ochromuje apoštolát. Sú protikladom kresťanskej lásky, plytvajú energiou, berú pokoj a ničia spojenie s Bohom.

Keď si sám taký slabý, prečo ťa udivuje, že aj iní majú svoje slabosti?

Keď som videl, ako mnohí nakladajú so svojimi životmi - celými svojimi životmi! (klebety, klebety, klebety so všetkými ich následkami), pripadá mi ticho ešte potrebnejšie a milšie. — A dobre chápem, Pane, prečo budeš žiadať, aby sme sa zodpovedali z každého daromného slova.

Je ľahšie povedať ako urobiť. — Ty… s tvojím ostrým jazykom — ostrejším ako britva — pokúsil si sa niekedy, hoci aj náhodou, urobiť „dobre“ to, čo iní podľa tvojej „autoritatívnej“ mienky robia menej dobre?

Hovorí sa tomu šomranie, ohováranie, osočovanie, klebety, vyvolávanie pohoršenia, intrigovanie… podlosť?… surovosť? — Ťažko sa dá vyhnúť tomu, aby „posudky“ samozvaných kritikov neskĺzli na úroveň „klebiet starých dievok.“

Ako uráža Boha a ako ubližuje mnohým dušiam nespravodlivosť „spravodlivých“! Ale ako môže niektorých posvätiť!

Neposudzujme. — Každý vidí veci zo svojho hľadiska… svojím chápaním, takmer vždy značne obmedzeným; svojím zrakom, neraz zatemneným alebo zaslepeným vášňou.

Navyše názor niektorých ľudí je taký subjektívny a nezdravý, ako názor niektorých moderných maliarov, ktorí nakreslia niekoľko svojvoľných ťahov a uisťujú nás, že to je náš portrét, či obraz nášho správania.

Akú nízku hodnotu majú ľudské súdy! — Nesúďte, kým nepreosejete svoj úsudok v modlitbe.

Prinúť sa, keď to bude potrebné, aby si zakaždým hneď odpustil tým, čo ti ublížili, pretože nech by ich neprávosť alebo urážky, ktoré ti spôsobili, boli akokoľvek veľké, tebe Boh odpustil omnoho viac.

Ohováraš? — Strácaš tak správneho ducha a ak sa nenaučíš mlčať, každé slovo bude krokom, ktorý ťa postupne dovedie k východu z apoštolského diela, v ktorom pracuješ.

Neodsudzujte, kým si nevypočujete obidve strany. — Na toto základné pravidlo rozvážnosti veľmi ľahko zabúdajú aj ľudia, ktorí si myslia, že sú zbožní.

Uvedomuješ si, koľko škody môžeš spôsobiť, keď hádžeš kameňom so zaviazanými očami?

— Rovnako si neuvedomuješ, koľko zla - niekedy vážneho - môžeš napáchať zlomyseľnými poznámkami, ktoré ti pripadajú malicherné, lebo máš zrak zaslepený bezohľadnosťou a rozčúlením.

Kritizovať a ničiť nie je ťažké: aj ten najhorší robotník dokáže zabodnúť krompáč do vznešeného a krásneho kameňa katedrály.

- Budovať - to je práca, ktorá vyžaduje majstrov.

Kto si ty, aby si posudzoval rozhodnutie predstaveného? — Nevidíš, že má lepšie predpoklady na posúdenie veci ako ty, väčšiu skúsenosť, viac čestných, múdrych a nestranných poradcov; a predovšetkým viac milosti, osobitnej milosti, milosti svojho stavu, ktorá je svetlom a mocnou Božou pomocou?

Zrážky so sebectvom sveta ti pomôžu viac si vážiť lásku svojich bratov.

Tvoja kresťanská láska je… domýšľavá. — Z diaľky priťahuješ; máš svetlo. — No zblízka odpudzuješ; chýba ti teplo. — Aká škoda!

„Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma.“ — Brat, ktorému pomáha brat, je mocnejší než opevnené mesto.

— Zamysli sa trochu a rozhodni sa žiť bratstvo, ako ti to vždy odporúčam.

Keď vidím, že neuskutočňuješ toto posvätné bratstvo, o ktorom ti stále kážem, pripomeniem ti láskavé slová svätého Jána: „Filioli mei, non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate.“ — Deti moje, nemilujme slovom alebo jazykom, ale skutkami a pravdou.

Moc kresťanskej lásky! — Vaša vzájomná slabosť je tiež oporou, ktorá vás udrží pevných pri plnení si povinností, ak žijete v požehnanom bratstve: tak, ako v domčeku z kariet jedna karta podopiera druhú.

Kresťanská láska spočíva nielen v „dávaní“, ale aj v „pochopení“. — Preto hľadaj ospravedlnenie pre svojho blížneho, keď máš úlohu posudzovať — vždy sa nejaké nájde.

Vieš o niekom, koho duša je v nebezpečenstve? — Môžeš mu účinne pomôcť aj na diaľku, keď žiješ životom v spojení s inými. — Pomôž mu teda a neznepokojuj sa!

Tie obavy o svojich bratov, ktoré máš, považujem za správne: sú dôkazom vašej vzájomnej lásky. — Predsa si však dávaj pozor, aby sa tvoje obavy nezmenili na úzkostlivý strach.

Píšeš mi, že ľudia nie sú veľmi štedrí, pokiaľ ide o peniaze. Reči, prehnané oduševnenie, sľuby, plány. — No v hodine obeti však málokto podá „pomocnú ruku“. A keď aj áno, vždy to musí byť spojené s nejakou zábavou — tancom, tombolou, kinom, večierkom — alebo s uverejnením zoznamu prispievateľov v tlači.

— Je to smutný obraz, ale sú aj výnimky; buď aj ty jeden z tých, čo dávajú almužnu tak, aby ich ľavá ruka nevedela, čo robí pravá.

Knihy. —Vystrel som ruku ako jeden z Kristových žobrákov a prosil som o knihy. Knihy!; ktoré sú pokrmom katolíckej, apoštolskej a rímskej mysle mnohých univerzitných študentov.

— Vystrel som ruku ako Kristov žobrák… a zakaždým som si odniesol sklamanie!

— Prečo nechápu, Ježišu, hĺbku kresťanskej lásky tejto almužny, ktorá je oveľa drahocennejšia ako chlieb z tej najlepšej pšenice?

Si príliš naivný. Hovoríš, že je tak málo tých, ktorí preukazujú kresťanskú lásku! — Že mať kresťanskú lásku neznamená darovať staré šatstvo alebo pár drobných… Rozprávaš mi o svojej skúsenosti a o svojom sklamaní.

— Môžem ti povedať len toto: poďme rozdávať, ty a ja, darujme samých seba bez výhrad. Tak ušetríme iných pred tvojou smutnou skúsenosťou.

„Pozdravte všetkých svätých. Pozdravujú vás všetci svätí. Svätým v Efeze. Všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách.“ Však je dojemné toto pomenovanie — svätí! — ktoré používali prví kresťania na vzájomné oslovovanie sa?

— Nauč sa byť bratom svojich bratov.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku