Posledné veci

Toto je vaša hodina a moc temna. Teda aj hriešnik má svoju hodinu? — Áno… a Boh má svoju večnosť.

Ak si apoštol, smrť ti bude dobrým priateľom, ktorý ti uľahčí cestu.

Videl si v smutný jesenný podvečer padať suché lístie? Tak padajú každý deň duše do večnosti. Jedného dňa tým padajúcim listom budeš ty.

Nepočul si, akým smutným tónom lamentujú ľudia, ktorí žijú len pre tento svet, že „každý deň, čo pominie, znamená tak trochu zomrieť“?

Nuž, ja ti teda hovorím: raduj sa, apoštolská duša, pretože každý deň, čo sa minie, ťa približuje k Životu.

„Iných“ smrť ochromuje a ľaká. Nás smrť — Život — povzbudzuje a podnecuje.

Pre nich je to koniec, pre nás začiatok.

Neboj sa smrti. — Odteraz ju prijmi s veľkodušnosťou… kedy Boh chce… ako Boh chce… kde Boh chce. — Nepochybuj; príde v čase, na mieste, a takým spôsobom, ktorý bude pre teba najlepší… tak, ako ju pošle tvoj Boh Otec. — Vitaj, naša sestra, smrť!

Ktorá časť sveta sa zrúti, keby som tu nebol, keby som zomrel?

Vidíš, ako sa mŕtvola milovanej osoby rozkladá v zapáchajúcu tekutinu? — Bolo to krásne telo! — Pozri si ho a vyvoď si závery.

Pripadá mi nemožné, aby obrazy Valdesa Leala* predstavujúce hromadu vznešeného mäsa — biskupov, šľachticov — v úplnom rozklade, tebou neotriasli.

A čo výkrik vojvodu z Gandie**: „Nikdy viac nebudem slúžiť pánovi, ktorého mi môže vziať smrť?“

(* Španielsky barokový maliar, známy svojimi obrazmi smrti)

(**Budúci svätý František Borgia)

Hovoríš mi, že túžiš zomrieť „hrdinsky“. — Nemyslíš si, že je hrdinskejšie zomrieť nepovšimnutý, v príjemnej posteli, ako dobrý občan… ale Láskou?

Ty — ak si apoštol — nezomrieš. — Presťahuješ sa len do iného domu, nič viac.

„Príde súdiť živých i mŕtvych,“ modlíme sa vo vyznaní viery. Kiež by si nikdy nestratil zo zreteľa tento súd, túto spravodlivosť a… tohto Sudcu.

Nehorí ti duša túžbou, aby bol tvoj Boh Otec spokojný, keď ťa bude mať súdiť?

Svetské duše rady zdôrazňujú Pánovo milosrdenstvo. — A to ich posmeľuje pokračovať vo svojom pomýlenom konaní.

Je pravda, že Boh, náš Pán, je nekonečne milosrdný; ale je aj nekonečne spravodlivý: a existuje súd a On je Sudca.

Vzchop sa! — Nevieš, čo hovorí svätý Pavol Korinťanom, že „každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval“?

Peklo existuje.. Tvrdenie, ktoré ti pripadá byť úplne samozrejmé… — Znova ti opakujem: peklo existuje! Pripomeň to vo vhodnom okamihu priateľovi… a potom aj ďalšiemu.

Počúvaj, ty, čo si až po uši zahrabaný vo vede: tvoja veda nemôže poprieť diablovu činnosť. Moja Matka, Svätá Cirkev — už mnoho rokov od kňazov žiadala - je to tiež hodnotná súkromná pobožnosť — aby denne pri oltári vzývali svätého Michala archanjela „contra nequitiam et insidias diaboli“ — proti zlosti a úkladom diablovým.

Nebo. „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Nepovzbudzujú ťa tieto prísľuby apoštola do boja?

Vždy. — Navždy! — Otrepané slová vyjadrujúce ľudskú túžbu predĺžiť — zvečniť — to, čo je príjemné.

Lživé slová na zemi, na ktorej sa všetko končí.

Všetko sa tu neustále končí: ešte len niečo príjemné začína, a už to speje ku koncu.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku