Vlažnosť

Bojuj proti tejto malátnosti, ktorá ťa robí lenivým a nedbalým v duchovnom živote. Uvedom si, že to môže byť začiatok vlažnosti…a podľa Písma Boh vypľúva vlažných.

Bolí ma, keď vidím nebezpečenstvo vlažnosti, v ktorom sa nachádzaš, keď sa nesnažíš vážne dosiahnuť dokonalosť vo svojom stave.

Opakuj so mnou: Nechcem byť vlažným! „Confige timore tuo carnes meas!“ Trasie sa telo moje pred tebou! Udeľ mi, môj Bože, synovský strach, aby som sa spamätal!

Viem, že sa vyhýbaš smrteľným hriechom. Chceš byť spasený! — Ale netrápi ťa to stále a úmyselné upadanie do všedných hriechov, hoci zakaždým počuješ Boží hlas, aby si sa premohol?

Tvoja vlažnosť je príčinou tvojej slabej vôle.

Ako málo lásky máš k Bohu, keď sa vzdávaš bez boja pod zámienkou, že to nie je ťažký hriech!

Všedné hriechy spôsobujú duši veľkú škodu. — Preto Pán hovorí v „Piesni Piesní“: „Capite nobis vulpes parvulas, quae demoliuntur vineas.“ Polapajte nám líšky, maličké líšky, čo škodu robia po viniciach.

Ako ma zarmucuješ tým, že nepociťuješ bolesť nad svojimi všednými hriechmi! —Pretože tým dokazuješ, že si ešte nezačal žiť naozajstným vnútorným životom.

Si vlažný, keď veci týkajúce sa Pána vykonávaš lenivo a s nechuťou; keď vypočítavo a vychytralo hľadáš spôsob, ako uniknúť pred svojimi povinnosťami; keď nemyslíš na nič iné ako len na seba a na svoje pohodlie; keď sú tvoje reči prázdne a plané; keď sa ti neprotiví všedný hriech; keď konáš z ľudských pohnútok.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku