Škrupule

Zbav sa tých škrupúľ, ktoré ťa oberajú o pokoj. To, čo zbavuje dušu pokoja, nemôže byť od Boha. Keď ťa Boh navštívi, pocítiš pravdu týchto pozdravov: pokoj vám…pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam…, pokoj Pánov nech je s vami…a toto všetko uprostred súženia.

Ešte stále máš škrupule! Porozprávaj sa o nich jasne a jednoducho so svojím duchovným radcom. Poslúchaj… a nepodceňuj najláskavejšie Srdce nášho Pána.

Smútok a skľúčenosť. Nečudujem sa: je to oblak prachu spôsobený tvojim pádom. Ale dosť! Či azda vietor milosti neodvial tento oblak do ďaleka? A navyše, tvoj smútok, keď ho nezaženieš, môže byť plášťom tvojej pýchy. Naozaj si si myslel, že si dokonalý a bez hriechu?

Zakazujem ti ďalej na to myslieť. Namiesto toho blahoreč Bohu, ktorý vrátil život tvojej duši.

Nemysli viac na svoj pád. Také myšlienky, okrem toho, že sú ako balvan, ktorý ťa prikrýva a drví, sa môžu ľahko stať príležitosťou k ďalšiemu pokušeniu. Kristus ti odpustil: zabudni na starého človeka.

Nestrácaj odvahu. Videl som ťa bojovať…tvoja dnešná porážka je prípravou na konečné víťazstvo.

Dobre si sa správal… aj keď si klesol tak hlboko. Správal si sa dobre, pretože si sa pokoril, pretože si sa napravil, pretože si sa naplnil nádejou a táto nádej ťa znova priviedla k Láske. Netvár sa tak začudovane: skutočne si sa správal dobre! Vstal si zo zeme: „surge“, zaznel znovu mohutný hlas, „et ambula“. A teraz do práce!

Táto kapitola v inom jazyku