173

Казаната на място дума, шеговитите слова, които умишлено не изрече, любезната усмивка към този, който те отегчава, мълчанието пред несправедливото обвинение, благосклонният разговор с досадните и неканени събеседници, онова ежедневно необръщане на внимание на хилядите скучни и неприятни дребнавости на хората, които живеят с теб… Ако постоянстваш във всичко това, значи действително умъртвяваш своите страсти.

Този параграф на друг език