186

Трябва да се отдадеш изцяло, трябва да се отречеш от себе си напълно: необходимо е жертвоприношението да бъде цялостно!

Предмети
Този параграф на друг език