197

Ако те са били свидетели на твоите слабости и низости, какво значение има, че ще бъдат свидетели и на твоето покаяние?

Предмети
Този параграф на друг език