204

Колцина от онези, които биха се подложили на кръстно разпятие пред смаяните погледи на хилядно множество, са способни да понесат по християнски начин малките несгоди на ежедневието? Разсъди добре кое от двете е по-героичното.

Този параграф на друг език