202

Ти искаш да си наложиш доброволно едно наказание заради твоята леност и заради това, че не си всеотдаен. — Добре! Нека обаче това наказание бъде благоразумно, наложено като на един враг, който същевременно е и твой брат.

Предмети
Този параграф на друг език