176

Колко пъти си взимал решение да направиш нещо малко за Бога…, но накрая — поради слабост — се оказва, че единственото, което можеш да Му поднесеш, е огорчението от това, че не си успял да изпълниш това толкова лесно решение!

Предмети
Този параграф на друг език