190

На една душа, която имала над себе си сприхав и груб предстоятел, Бог ќ внушавал да казва: „Благодаря Ти, Боже, за това наистина божествено съкровище. Как бих намерила друг човек, който на всяка моя любезност да отговаря с ритници?“.

Този параграф на друг език