194

Ще ти кажа кои са съкровищата на човека тук на земята, за да не ги пропиляваш: глад, жажда, горещина, студ, болки, безчестие, бедност, самота, предателство, клевета, затвор…

Този параграф на друг език