195

Прав е онзи, който бе казал, че душата и тялото са двама неприятели, които не могат да се разделят, и двама приятели, които не могат да се търпят.

Този параграф на друг език