200

Не се самопобеждаваш и не умъртвяваш страстите си, защото си горделив. — Казваш, че водиш покаятелен живот?! Не забравяй обаче, че горделивост може да има и в покаятелните дела… — Но нека ти дам и още някои основания: мъката, която изпитваш след твоето падение и след проявите на егоизма, тя какво е — истинско разкаяние ли е, или просто яд от това, че осъзнаваш колко си слаб? — Ако знаеш само колко си далеч от Исус, когато не си смирен — дори и ако твоите самобичувания ти оставят всеки ден нови белези!

Предмети
Този параграф на друг език