179

Търси умъртвявания, които не умъртвяват другите.

Този параграф на друг език