203

За нас, бедните хора, радостта винаги оставя след себе си малко горчивина, дори и тогава, когато тя има духовни подбуди. — А ти какво си мислеше? — Тук на земята страданието е солта на нашия живот.

Предмети
Този параграф на друг език