184

Защо трябва да се оглеждаш наоколо, щом носиш вътре в себе си „твоя си свят“?

Този параграф на друг език