177

Не пропускай случай да подчиняваш твоето лично мнение! — Това не е лесно, но е много угодно в Божиите очи.

Този параграф на друг език