196

На тялото трябва да се дава малко по-малко от необходимото. Иначе веднага те предава.

Предмети
Този параграф на друг език