175

Няма идеал, който да се постига без жертви. Отречи се от себе си! — Така прекрасно е да бъдеш жертва.

Този параграф на друг език