189

Всичко, което не те води до Бога, е примка. Скъсай я и я хвърли надалеч от себе си.

Предмети
Този параграф на друг език