182

Да изпием до дъно горчивата чаша на настоящия живот. — Какво значение има дали ще страдаме още десет, двадесет или петдесет години! — Та нали после ни чака небето — завинаги, разбирате ли — завинаги? — Но дори да оставим настрана факта, че ни чака награда или наказание — „propter retributionem“ — защо да не страдаме, ако така ще утешим нашия Господ Исус Христос, ще Го зарадваме, ще изкупим чужди грехове и ще се съединим с Него на Кръста… с една дума — ако страдаме заради Обичта?…

Предмети
Този параграф на друг език