188

Внимавай, защото сърцето е предател! — Дръж го заключено със седем катинара!

Този параграф на друг език