178

Когато видиш един обикновен дървен кръст — захвърлен, пренебрегнат, без никаква стойност и без Разпнатия на него, не забравяй, че това всъщност е твоят кръст — кръстът, който носиш ден след ден, без утеха и далеч от хорските очи… Кръстът, който чака разпнатия, който липсва. И този разпнат трябва да бъдеш ти.

Предмети
Този параграф на друг език