193

Не бъди слабохарактерен, мекушав! — Време е вече да скъсаш с това странно снизхождение към самия себе си.

Този параграф на друг език