174

Не казвай: „Този човек ми досажда“. — Мисли така: „Той ми помага да стана по-свят“.

Този параграф на друг език