191

Побеждавай себе си всеки ден, още в първата минута, като ставаш точно в определен час и като не отстъпваш нито за миг пред леността.

Ако с Божията помощ се победиш, ти вече си спечелил много за целия ден.

Колко потискащо е да се чувстваш победен още при първата схватка!

Този параграф на друг език