180

Където няма умъртвяване на плътските страсти, там няма добродетел.

Този параграф на друг език