206

Настъпва героичната минута. — Време е за ставане от леглото. Без миг колебание, обърни се мислено към небето и стани веднага! — Героичната минута! Ето ти едно умъртвяване на плътската страст, което подсилва волята и не отслабва тялото.

Този параграф на друг език