18

Само мога да кажа — страхлив си, защото упорстваш в своето своеволно и лекомислено, т.е. светско държане. Защото как иначе може да бъде наречено това, освен страх да се изправиш пред истината за самия себе си?

Този параграф на друг език