34

Не се страхувай от истината дори и ако тя ти струва живота!

Този параграф на друг език