54

Да отложим! Този израз: „Нека да отложим!“ се намира само в речника на онези, които нямат желание да се борят: мързеливци, непочтени или страхливци, защото знаят предварително, че ще бъдат победени.

Този параграф на друг език