29

Не е трудно да се постигне на този свят относителното и мизерно щастие на егоиста, който се затваря в кула от слонова кост, в собствената си черупка. — Но щастието на егоиста не е трайно.

Нима искаш заради тази карикатура на рая да изгубиш Щастието на Славата, което не ще има край?

Този параграф на друг език