31

Егоист. — Ти винаги мислиш за себе си. Изглеждаш неспособен да почувстваш братството на Христос. В другите ти не виждаш братя; виждаш стъпала.

Предвиждам твоя пълен провал. — И когато паднеш, ти ще очакваш от другите това, което сега отказваш да им дадеш.

Този параграф на друг език